Van Twaalf tot Achttien is hét vakblad voor voortgezet onderwijs.

Een must voor leraren die op de hoogte willen blijven van de actuele ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. Van Twaalf tot Achttien schrijft over leren en onderwijzen, over leraar zijn in de moderne school, over vakinhouden, didactiek en pedagogiek, en nog veel meer. Onze lezers zijn leraren, schoolleiders, wetenschappers en beleidsmakers. Wil je zelf publiceren over je beroepservaringen, of initiatieven op je school? We zoeken graag een plekje voor je verhaal.

Van Twaalf tot Achttien is een maandblad op basis van abonnementen. We blijven bestaan als jullie meedoen met een lidmaatschap!

Verwacht.

Van Twaalf tot Achttien is een maandblad, met artikelen over actuele zaken, vaste rubrieken en een thematisch deel. De thema's worden door de redactie bepaald. In de komende maanden zal Van Twaalf tot Achttien aandacht besteden aan verschillende thema's.

Zo staat op de agenda:

  • Jeugdcriminaliteit 

  • Onderwijsonderzoek

  • Met pensioen