Richtlijnen voor auteurs

  1. Tenzij anders afgesproken, mag de ingezonden tekst maximaal 1000 woorden bevatten, inclusief bronnen.
  2. Geef je bijdrage een korte titel mee, eventueel met ondertitel.
  3. Gebruik tussenkopjes.
  4. Elke tekst start met een korte inleiding van ca. vijftig woorden, waaruit duidelijk wordt wat in de bijdrage wordt beschreven of betoogd.
  5. Sluit af met de naam van de auteur(s) en huidige functie / opleiding
  6. Gebruik toegankelijke taal, maak de zinnen niet te lang en vermijd jargon.
  7. Sta even stil bij het volgende: procedurebeschrijvingen of procesinformatie kan relevant zijn binnen het (onderzoeks)project maar hoeft dat niet te zijn voor de lezer. Wees daar dus kort over, en neem alleen op wat het betoogde ten goede komt of de geldigheid ervan staaft.
  8. Redactie en plaatsing, online of print, vindt altijd in overleg plaats.