Colofon

Contact met de redactie: [email protected]

Abonnementen en adreswijzigingen

Van12tot18, Postbus 1064, 7940 KB Meppel, tel. 085 273 63 67, e-mail: [email protected]

Advertentie-acquisitie

OnderwijsMedia

www.onderwijsmedia.nl
[email protected]
030 – 210 23 86

Redactie

Renske Valk (hoofdredactie en eindredactie), Annemoon van der Broek (algemene redactie, correctie, boeken), Henk Sissing (wisselende rubrieken)

Van12tot18 is een uitgave van Ten Brink Uitgeverij te Meppel, in samenwerking met diverse partners. ©Van12tot18. Overname uit deze uitgave op welke wijze dan ook is uitsluitend toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever. ISSN 1380-4731.