Het lerarentekort is een van de meest prominente uitdagingen voor het onderwijs. Discontinuïteit is het gevolg als vacatures niet worden vervuld. Zowel op korte als op lange termijn heeft dit onwenselijke directe gevolgen voor leerlingen en onderwijsresultaten. Bovendien is er binnen het huidige onderwijssysteem geen snelle oplossing te vinden. De vergrijzing binnen het onderwijs heeft de piek nog niet bereikt en de instroom in lerarenopleidingen is te laag om de uitstroom en het reeds ontstane tekort te compenseren. Kortom: het onderwijssysteem piept en kraakt.

TegenwindDe bestuurder is eindverantwoordelijk voor de continuïteit van onderwijs en het behalen van onderwijsresultaten. Dit geldt ook wanneer er tegenwind is. De toezichthouder ziet erop toe dat doelen op een bestuurlijk verantwoorde manier...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.