De weg van de startende leraar: Van startklaar naar vaardig

In de twee voorgaande artikelen in dit drieluik is gekeken naar de ontwikkeling van de startende docent naar de excellente docent. Uitgebreid is er stilgestaan bij het didactisch handelen in de klas om de onderwijskundige doeleinden te bereiken: de design patterns. In het huidige artikel blikken we hierop terug en gaan we in op de volgende fase in het ontwikkelproces: het toepassen van doeltreffende didactiek in de vorm van differentiëren en aandacht voor gepersonaliseerd leren. 

Delen: