Suzanne Assink

Suzanne Assink is derdejaars student tweedegraads lerarenopleiding Nederlands NHL & docent Communicatie aan Van Hall Larenstein University of Applied Sciences in Leeuwarden