Hebben de landen om ons heen vergelijkbare opvattingen over onderwijskwaliteit?

‘Veel Europese inspecties hebben onderwijskwaliteit uitgewerkt in onderzoekskaders die veel overeenkomst vertonen met die van ons. Ook daar kijkt men naar het onderwijsleerproces (didactisch handelen), schoolklimaat, kwaliteitszorg. Er zijn wel accentverschillen: sommige inspecties vinden het curricu-lum erg belangrijk en kijken daar breder en preciezer naar. Ander verschilpunt is de aandacht bij sommige inspecties voor leiderschap. Bij ons maakt dat onderdeel uit van kwaliteitszorg. En veel inspecties kijken uiteraard ook naar wat de leerlingen opsteken van het onderwijs.’

En verschillen?

‘Belangrijk overstijgend verschilpunt is de doelstelling van toezicht. Dat kan nogal...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.