Herman Franssen

Herman Franssen studeerde Nederlands en is al meer dan twintig jaar onderwijsinspecteur. ‘Ik maakte de overstap in 1996. Onderwijstoezicht, het bevorderen van onderwijskwaliteit en de focus op het onderwijsinhoudelijke spraken me erg aan. Ik was in die tijd directeur van twee scholen, en mijn dagelijkse werk kwam steeds verder af te staan van het primaire proces. Dat vond ik jammer.’ Inmiddels coördineert Herman al weer vijf jaar het team Internationale Samenwerking.