In een nieuw bevoegdhedenstelsel moeten leraren bevoegdheden kunnen stapelen en zich kunnen specialiseren. Bijvoorbeeld voor één doelgroep over vakken heen (breedte) of voor een vakspecialistische bevoegdheid voor meerdere doelgroepen (diepte). Meer flexibiliteit in de opleidingen moet dit mogelijk maken. Onder lerarenopleiders roept het voorstel gemengde reacties op. Judit Kroon, lerarenopleider Frans aan NHL Stenden Hogeschool maakt zich weliswaar zorgen om borging van kwaliteit, maar is positief: ‘Als het voor een docent Frans of een native speaker Frans gemakkelijker wordt om bevoegd te raken voor meerdere onderwijssectoren, dan zou het schoolvak minder onder druk staan en kunnen meer leerlingen en studenten Frans leren.’ Ook Dik Maandag, directeur Onderwijs van de Universitaire Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen, ziet voordelen...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.