Anke Herder

Anke Herder werkt als docent aan de lerarenopleiding NHL-Stenden Hogeschool en doet promotieonderzoek aan de Universiteit van Groningen naar gezamenlijk schrijven bij onderzoekend leren (in het po). Als freelancer schrijft ze bijdragen voor vaktijdschriften en lesmethoden.