Terug naar een veilige klas

De afgelopen periode is voor onderwijsprofessionals erg onzeker geweest. Een tijd waarin docenten op creatieve wijze hebben gewerkt aan de manier van lesgeven en het contact met, en monitoring van, hun leerlingen. Vooral dit laatste bleek niet altijd makkelijk. We weten uit onderzoek hoe bepalend het emotionele welzijn van jongeren is voor het leren. Dat vraagt, zeker nu, bij het hervatten van klassikaal onderwijs hernieuwde aandacht.

Delen: