Kom uit je bubbel! Structuur in burgerschapsonderwijs met de ‘Big Five’

We volgen les in de Surinaamse moskee. Er zijn internationale uitwisselingen, maatschappelijke stages. De theaterklas speelt Anne Frank en de Big Band toert door multicolor Zuid-Afrika. Er is een debatclub.

Wie echt gelooft dat jongeren de toekomst hebben, kan niet langs de kant blijven staan bij hun maatschappelijke vorming, vinden wij op het Meander College in Zwolle. Op onze open christelijke cultuurprofielschool maken we serieus werk van persoonsgerichte vorming. Het is een van de pijlers van ons schoolplan. Daarbij hoort ook systematisch en doelgericht burgerschapsonderwijs.

Delen: