Burgerschap en milddadigheid

‘Burgerschap’, een containerbegrip met tal van morele, sociale en politieke aspecten is al eeuwenlang actueel. Elke generatie kijkt er anders tegenaan, legt andere accenten, gebruikt andere woorden, begrippen. Maar door historische oogharen bekeken verandert er misschien niet zoveel aan burgerschapsvorming op school en in het gezin. Eén onderwerp dat al eeuwenlang op de burgerschapsagenda staat is ‘milddadigheid’: vrijgevig, aardig, goedhartig zijn jegens je medemens.

(Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht, Collectie Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

“Daar ginds om den hoek bij de hek van den buitenplaats, zit een arme man; hij is blind en om zijne rechterhand heeft hij een doek, net of hij zich erg bezeerd heeft. Ik zou hem zo graag het dubbeltje geven, dat ik verleden week van mijnen neef gekregen heb; mag ik dat doen?” De voorstelling op H.J. van Lummels schoolplaat “Milddadigheid” (1857) is gebaseerd op het schilderij “De blinde bedelaar” van Quirijn Gerritz.  van Brekelenkam (1622-1668).

Delen: