Betrouwbare leraren; Over het morele karakter van professioneel handelen

Het stelsel van bevoegdheden voor leraren moet veranderd worden. Daarop stuurt de overheid aan. Als we aannemen dat die veranderingen ook verbeteringen dienen te zijn, dan is dit op twee manieren een morele kwestie. Het eigenlijke gegeven dat we het stelsel beter willen maken, én de ambitie een betere manier te vinden om tot een oordeel te komen over wat een góede leraar is. We hebben het over ‘goed’ en ‘beter’ en dus over een moreel vraagstuk.

Delen: