"Benut de pluraliteit die we zeggen belangrijk te vinden."

Bestuurskundige Marlies Honingh over onderwijs besturen

Marlies Honingh is universitair hoofddocent bij de opleiding Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Ze doet inmiddels zo’n twintig jaar onderwijsonderzoek waarbij ze zich in toenemende mate is gaan richten op vragen over toezicht, (be)sturing van het onderwijs en co-productie.

Delen: