‘Welbevinden op school is een zaak van onderwijs én gemeente’ is de titel van de webinar die Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen in samenwerking met het Trimbos-instituut en partners uit de praktijk op 3 juni verzorgde voor professionals uit onder andere het onderwijs, de gemeente, JGZ en GGD.

School kan de motor zijn voor kansengelijkheid

“Ons huidige onderwijssysteem draagt ondanks alle goede intenties niet bij aan meer gelijke kansen, zou wel die motor voor persoonlijke groei en kansengelijkheid kunnen zijn. Het onderwijs kan dit echter niet alleen. Reik als gemeente scholen daarom de hand als je wilt werken aan gelijke kansen in gezondheid en onderwijs”, aldus Bart Looman, die namens Pharos de bijeenkomst opende

School kan het niet alleen

Vanuit de praktijk van het basisonderwijs sprak directeur Anna Vreugdenhil van De Regenboog– een basisschool met veel vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers in Zoetermeer - over het belang van samen optrekken. De school werkt met een duidelijke visie op het bevorderen van kansen voor alle leerlingen. “De school heeft als primaire taak lesgeven en dat kan alleen als kinderen goed in hun vel zitten; als aan de randvoorwaarde welbevinden is voldaan. Hierbij hebben we andere partners als de gemeente en de JGZ echt nodig. We kunnen dit als school niet alleen. Het mooiste is het als de externe partners interne partners worden, dan kunnen we echt samen wat bereiken.”

De gemeente voor aanvullende zorg

Hoe een school eensgezind aan de missie ‘welbevinden’ van de leerlingen werkt, wordt duidelijk uit de korte documentaire over het Stanislascollege vmbo Delft. Directeur Rowdy Lagraauw legt tijdens de webinar uit hoe ze op deze school in twee jaar tijd een grote omslag konden maken: “Iedereen in het team heeft bij onze veranderplannen vanaf een vroeg stadium mee kunnen praten, we hebben het echt met elkaar geschreven. Vervolgens komt dan het moment dat je je als collega conformeert aan de aanpak of weg moet gaan. Op deze manier bewaak je dat iedereen er op eenzelfde manier in staat.” Over het samenwerken met de gemeente geeft zorgcoördinator Iris Franck aan “dat je op school vaak al heel veel achter de rug hebt met een zorgleerling voordat je naar de gemeente gaat voor aanvullende zorg. Als je die hulp inroept is snel schakelen van groot belang voor de betreffende leerling.”

Focus op kansen in de armoedeaanpak en werk samen met scholen

Gemeente Almere werkt binnen de armoedeaanpak met twee sporen. “Enerzijds is er een nauwe samenwerking met de scholen, die vaak het beste weten welke families in armoede leven en anderzijds benaderen we kinderen en jongeren zelf met programma’s als ‘Later als ik groot ben’ (voor kinderen tot 12 jaar) en ‘Dare to dream’ (voor 12 – 18 jarigen). We focussen bij onze aanpak op kansen en talenten”, aldus Anneke Grotel, beleidsadviseur Kinderen in Armoede & Onderwijs bij de gemeente Almere. Noor Waardijk, programmaleider Kansrijk in het VO vult aan: “bij de samenwerking met de scholen willen we de sociaal maatschappelijke partners dichterbij de scholen brengen, zodat de stap ernaar toe te gaan kleiner wordt voor de jongeren. Samen met de deelnemende scholen hebben we in kaart gebracht wat deze jongeren nodig hebben, zodat het aanbod ook echt voldoet aan de vraag.”

Leerkringen

Pharos en het Trimbos-instituut starten na de zomer met leerkringen rondom Welbevinden. De coronacrisis heeft de groeiende ongelijkheid blootgelegd. Met de extra middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs en de extra toegezegde middelen voor jeugdhulp is kennisdeling en inspiratie relevanter dan ooit. Meer informatie hierover vind je binnenkort op de websites van beide organisaties onder het thema ‘Welbevinden op School’.

De webinar is

hier

online terug te kijken. De inleiding van Bart Looman is

hier

terug te lezen.