Zonder veranderingen in de omstandigheden wordt over vier jaar, voor het schooljaar 2024/25, een tekort van 1.300 fte aan leraren in het voortgezet onderwijs verwacht. Dit tekort komt bovenop de huidige situatie, waarvan overigens niet bekend is hoe groot het actuele tekort precies is. Wel zijn er signalen dat vooral de lerarentekorten in de Randstad tot problemen leiden. Dat geldt dan weer vooral voor het primair onderwijs, want in het voortgezet onderwijs zijn er geen grote regionale verschillen. Daar concentreren de tekorten zich met name rond enkele specifieke vakken, zoals Duits, Frans, informatica, de exacte vakken en klassieke talen. (Naar verwachting publiceert het ministerie van OCW eind 2020 nieuwe arbeidsmarktramingen.)

Een...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.