Maarten Pieters is sinds 2011 leerplanontwikkelaar bij SLO, met een focus op natuurwetenschappelijke vakken en interdisciplinaire samenhang in het vo. Hiervoor was hij onder andere leraar natuurkunde en betrokken bij vele curriculumprojecten, nationaal en internationaal.
 
Pieters kijkt naar historische ontwikkelingen in het onderwijs met een specifieke invalshoek. Met het natuurkundeonderwijs als casus vraagt hij zich af - in het kader van zijn promotieonderzoek - wat er van beoogde curriculumontwikkelingen uiteindelijk terecht komt in de praktijk. En andersom: hoe opmerkelijke ontwikkelingen in de curriculumpraktijk al dan niet toe te schrijven zijn aan een vooropgezet plan. Bijvoorbeeld, waarom blijft het uiterst moeizaam – alle sturing en planning ten spijt - om vakcurricula van de drie natuurwetenschappelijke vakken...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.