Iedje Heere: ‘We kennen allemaal de Chinees-Amerikaanse acteur Bruce Lee nog wel. Helaas al weer zo’n 45 jaar geleden gestorven, maar zijn naam zal nog decennialang doorsijpelen in toekomstige generaties. Zijn uitdagende levensmotto: To hell with circumstances; I create opportunities! In deze zeven woordjes zit meer wijsheid dan in eerste instantie verwacht mag worden van een acteur van onrealistische vechtfilms. Ik trek zijn citaat dan ook volgaarne door naar onze eigen leerlingen van College Den Hulster. Ook onze kinderen, ouders en docenten moeten minder prioriteit geven aan de eliminatie van eventueel belemmerende omstandigheden, maar juist denken in kansen, kansen en kansen.’

Open doel

‘Ik heb me echt zorgen gemaakt over de kansen van onze leerlingen en dus ook over hun toekomst. Ik vind dat ieder kind zijn eigen doel moet kunnen bereiken door sec alleen nog maar te kijken naar talenten. Daarmee samen hangen natuurlijk woorden als ambitie en doorzettingsvermogen, maar we moeten denk ik af van de gedachte dat een kind overal erg goed in moet zijn om te slagen in de huidige samenleving. Dan mis je kansen voor open doel.’

Ruimte voor talent

‘De vraag van de redactie van ‘Van Twaalf tot Achttien’ om te schrijven over kansen in het onderwijs viel bij mij samen met de publicatie van het Strategisch Koersdocument van het OGVO 2017-2020 met als titel: ‘Ruimte voor talent’. Hierin wordt de richting bepaald van Onderwijs Gemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO) waaronder Campus College Den Hulster valt. Een interessant en uitdagend document waarin onze ambities, inspiraties en uitdagingen worden beschreven voor huidige en komende generaties.

We hebben vertrouwen in het ontwikkelpotentieel en de ontwikkelkracht van iedere leerling.

We moeten natuurlijk in zo’n toekomstvisie oppassen dat we niet verzanden in containerbegrippen die mooi klinken en voor velerlei interpretaties vatbaar zijn. Enkele kernbegrippen in dit koersdocument zijn bijvoorbeeld eigentijds en excellent onderwijs, gelijke kansen, onderwijs op maat, verbondenheid, talentontwikkeling, gezonde leefstijl en duurzaamheid, veilige en sociale, persoonlijke en professionele vorming. In het verleden wellicht begrippen die bij veel docenten, ouders en leerlingen een diepe zucht opleverden.’

Persoonlijk leren

‘Gelukkig zijn nu het woorden met diepe inhoud en met een oprechte onderwijskundige visie die het leren vlijmscherp heeft aangescherpt en waarin onze leerlingen, ouders en medewerkers samen nieuwe betekenis geven aan persoonlijk leren. We hebben op College Den Hulster alle geledingen van het middelbaar onderwijs onder één dak en deze diversiteit zorgt ervoor dat iedere leerling kan kiezen voor de school waar zijn talenten het best tot hun recht komen en ontwikkeld kunnen worden. Onze visie zorgt voor kansen. Voor iedereen.’

Ambities

'College Den Hulster is een leergemeenschap voor voortgezet onderwijs waar leerlingen en medewerkers bouwen aan wie ze in wezen zijn, waardoor ze betekenisvol kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Een school waarbij kennisverwerving hand in hand gaat met samenwerkend leren, persoonlijke groei en het ontwikkelen van sociale vaardigheden en talenten. Met betrekking tot de vernieuwde onderwijskundige visie zijn drie belangrijke ambities geformuleerd voor de komende jaren met maar één missie: kansen voor iedereen!'

Waardevol onderwijs vergt lef

‘Een nieuwe weg inslaan is niet gemakkelijk. Dat vergt overredingskracht en doorzettingsvermogen. Ik probeer op mijn school echt iedereen dezelfde kant op te laten kijken door continu te focussen op onze visie die innovatie en talentontwikkeling centraal stelt en die onze kinderen voorbereidt op de wereld van vandaag en morgen. Ik wil en kan iedereen uitleggen waarom we dingen doen zoals we ze doen en succes is alleen maar verzekerd als ook iedereen achter deze visie staat. Met onze kernwaarden Regie, Samen Werken en Ondernemend Ontdekken werken we puur vanuit onze eigen kracht met leerlingen aan waardevol onderwijs. Het onderwijs moet de uitdaging aangaan om buiten de geëffende paden te gaan kijken en dat vergt lef. Wij laten nu zien dat we durven te geloven in nieuwe wegen voor nieuwe kansen.’

Regie

‘Onze eerste speerpunt is de regie. Iedere leerling beschouwen we als een uniek individu. Met de verschillen in aanleg, interesse, talenten en beperkingen willen we respectvol omgaan. We hebben vertrouwen in het ontwikkelpotentieel en de ontwikkelkracht van iedere leerling. Om eruit te kunnen halen wat erin zit en iedere leerling boven zichzelf te kunnen laten uitstijgen, wordt de regie over het leerproces gaandeweg steeds meer bij iedere leerling gelegd en worden de leerlingen begeleid in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Waar het kan, moeten leerlingen dus gedurende het leerproces zelf de regie pakken. Autonomie is een krachtig middel om de motivatie van de leerling een enorme stimulans te geven. Als de leerling de regie over zijn eigen leerproces heeft, dan leert hij of zij echt vanuit eigen interesses en nieuwsgierigheid. Leerlingen zitten dan beter in hun vel, hebben een hogere betrokkenheid bij hun leerproces en presteren beter. Het klinkt wellicht simpel en dat is het in feite ook. Het gebeurt echter nu nog veel te weinig. Eigenlijk helemaal niet!’

Samen-Werken

‘Dan komen we uit bij ons volgende speerpunt: Samen-Werken. De school staat volop in de samenleving waar leren in en buiten de school plaatsvindt in diverse samenwerkingsverbanden. We leren van en met elkaar en maken gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten. Samen-Werken leidt uiteindelijk tot samenwerking en zo ontwikkelt en versterkt de leerling belangrijke vaardigheden. Leerlingen worden zo gestimuleerd om een eigen mening te vormen, voor zichzelf op te komen, compromissen te sluiten en zich in te leven in anderen. De gedachte op College Den Hulster is dat leerlingen niet alleen leren van de interactie met de docent, maar ook van de interactie met elkaar. Door samen te werken wordt het sociaal inzicht groter, de persoonsvorming positief gestimuleerd en staat de leerling er nooit alleen voor.’

Ondernemend Ontdekken

‘Tenslotte het Ondernemend Ontdekken. De leerling wordt uitgedaagd om kritisch en creatief na te denken en wordt gestimuleerd om dingen niet zomaar aan te nemen, maar zelf te ontdekken. Binnen het leerproces gaan leerlingen op zoek naar wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Het worden mondige burgers die hun weg weten te vinden in de multimediamaatschappij. Ze weten straks hoe ze samen met anderen resultaten kunnen boeken. Ondernemend ontdekken zorgt voor een uitdagende, spannende en vooral leerzame ontdekkingsreis voor de individuele leerling die actief zijn unieke talenten ontdekt. Een ondernemende school zorgt voor een ondernemende toekomst. Een aangename gedachte!’

Bruce Lee

‘De regie nemen, samen-werken en ondernemend ontdekken. Het klinkt fantastisch en dat is het ook. Bij al deze belangrijke stappen van de leerling staat de persoonlijke coach permanent gereed om te begeleiden en waar nodig bij te sturen. Op weg naar talentvolle en ondernemende zelfstandigheid. En alhoewel Bruce Lee slechts 32 jaar oud is geworden is zijn toewijding, zijn fysieke en mentale kracht en zijn energieke uitstraling voor velen een tijdloze inspiratiebron. Hij geloofde in kansen voor zichzelf. Dat is precies wat onze leerlingen ook moeten gaan doen en wat we hun gaan leren. Kansen grijpen en ook benutten!’