Binnen het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland ontstaan allerlei innovaties. Zo is bijvoorbeeld het centrum voor Creatief Leren En Ontwikkelen (CLEO) opgezet voor jongeren die even niet naar hun eigen school kunnen gaan of (dreigend) thuiszitten. Bovenschools is een trajectplusklas gestart om jongeren met behoefte aan specialistische ondersteuning de kans te bieden om in het regulier onderwijs een havo/vwo diploma te behalen. Daarnaast ontwikkelden alle scholen een aanpak ter voorkoming van (dreigend) thuiszitten: de Handelingsgerichte Aanpak Schoolverzuim (HAS).

Al deze innovaties hebben de potentie om bij te dragen aan een meer structurele ontwikkeling van (passend) onderwijs, waarbij docenten en scholen blijvend leren. Maar: zo’n bredere impact blijft een uitdaging. Meestal zijn het vooral de betrokkenen bij de innovatie die nieuwe...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.