‘Laat ik eerst het kader schetsen waarbinnen conflicten binnen scholen spelen’, begint Kees Verhaart. ‘Hoewel er geen formeel contract bestaat tussen leerling of ouders en de vo-school – zoals dat wel het geval is in het mbo – gelden vanaf de eerste schooldag een aantal rotsvaste verplichtingen tegenover elkaar. De school moet goed onderwijs geven en de leerling moet zich inspannen om dat onderwijs te volgen en er iets moois van te maken. Ouders van hun kant bewaken dat, zoals de schoolleiding dat vanuit de school bewaakt. Hierbinnen kan het botsen. Een verschil van mening wordt in eerste instantie uitgepraat tussen de mensen om wie het gaat: een leerling (of ouders) en een docent, of de mentor...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.