Onvoldoende begeleiding

Onderzoek van studiekeuzebegeleider In Studium toonde aan dat maar liefst 1 op de 5 studenten het gevoel heeft onvoldoende begeleiding te hebben gehad in zijn of haar studiekeuze. Zo geeft 17% aan onvoldoende op de hoogte te zijn geweest van de inhoud van de studie. En was een kwart bij het maken van de keuze niet op de hoogte van de baankansen na een studie. Dit resulteert in het feit dat 25% wel eens aan een studie is begonnen zonder deze af te maken, waarvan ruim de helft aangeeft met betere begeleiding nooit aan deze studie te zijn begonnen. Hoe die studiekeuzebegeleiding er dan uit zou moeten zien? Een studiekeuzetest, advies van een net afgestudeerde en een gesprek met een professionele studiekeuzeadviseur scoren het hoogst.

Oneindig veel keuzemogelijkheden

Eindexamenkandidaten hebben de keuze uit 1.400 voltijds bacheloropleidingen in het hbo. Waarna zij ook nog kunnen doorstromen naar 800 masteropleidingen. Voor eindexamenkandidaten die naar het wo willen geldt een keuze uit meer dan 400 universitaire bachelors. Het mbo telt ruim ​​42 regionale opleidingscentra (roc’s), 10 agrarische opleidingscentra (aoc’s), 11 vakscholen (SBB). Met zoveel keuzemogelijkheden zien veel studiekiezers vaak door de bomen het bos niet meer.

Niet alleen bij het zetten van de volgende stap binnen het onderwijs steekt deze keuzestress de kop op. Ook bij het kiezen van profielen voor de overstap naar de bovenbouw kunnen keuzestress en druk opkomen. Maar hoe wordt nou de meest passende keuze gemaakt vanuit de leerling zelf? Een simpele wetenschappelijk onderbouwde profielkeuzetest helpt inzicht geven en maakt de verschillende mogelijkheden bespreekbaar. In Studium biedt een profielkeuzetest met korte (klassikale) bespreking.

Professionele begeleiding

De juiste keuze maken start met het inventariseren van sterke en zwakke kanten. Dit kan op verschillende niveaus: op vakniveau, maar ook op het gebied van vaardigheden, kennis en interesses binnen en buiten de school (zoals bij bijvoorbeeld een sport of hobby club). Dit is de basis van waaruit de keuze gemaakt kan worden. Studiekeuzebegeleider In Studium biedt scholen en leerlingen verschillende studiekeuzetrajecten aan. Zo kunnen scholieren door middel van klassikale workshops scholieren zelfinzicht verkrijgen. Blijkt hieruit dat het nog steeds lastig is om een keuze te maken? Dan biedt In Studium een wetenschappelijk onderbouwde studiekeuzetest. Deze kan worden aangevuld met gesprekken met een studiekeuzecoach.
Ook mindfulness kan helpen om bewustwording te creëren en de eigen wensen en gedachten goed op een rijtje te zetten. Zo kunnen scholieren meer weloverwogen keuzes maken.