De raad wijst eerst op een aantal principes waarvan het belangrijk is om deze mee te wegen in visie en beleid. Voor alles blijft het van belang om meer mensen voor het lerarenberoep aan te trekken. Die inspanningen mogen niet verslappen. Maar zolang er schaarste is zal deze schaarste verdeeld moeten worden, en daarbij geldt een principe van solidariteit en van oog voor sociale gelijkheid. De problematiek treft sommige scholen (veel) meer dan andere, zoals scholen in de vijf grote steden, scholen met een complexe pedagogisch-onderwijskundige opgave, het speciaal onderwijs, specifieke vakken in het voortgezet onderwijs, en het vmbo-bk. Daarbij tekent zich ook een verdeling langs sociaaleconomische lijnen af. De tekorten zullen volgens ramingen niet afnemen en...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.