De Onderwijsraad is het onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De raad kijkt naar onderwijsbeleid en wetgeving en naar het functioneren van het onderwijsstelsel. Met als focus oplossingen voor de lange termijn. Onze advisering strekt zich uit over de volle breedte van het onderwijs: van voorschoolse voorzieningen en basisschool tot universiteit en permanente educatie. Voor de periode 2019 – 2022 heeft de raad vier inhoudelijke speerpunten benoemd:

  • Publiek en privaat in het onderwijs
  • Onderwijs en technologie
  • Differentiatie en selectie
  • Artikel 23 Grondwet: onderwijs als aanhoudende overheidszorg

De coronacrisis trekt al een jaar een grote wissel op het onderwijs. De effecten die deze periode heeft en zal hebben op leerlingen en studenten, op onderwijsteams en op de manier waarop het onderwijs is georganiseerd, zijn nog niet volledig in beeld. In tijden van crisis is er vooral veel aandacht – en met het Nationaal Programma Onderwijs ook veel geld - voor de korte termijn. Maar het is ook belangrijk om vooruit te blijven kijken. Om zicht te houden op wat er structureel nodig is voor het onderwijs op middellange en lange termijn.

Het jaarlijkse Werkprogramma van de Onderwijsraad biedt een overzicht van de onderwerpen waar de raad het komende jaar over adviseert. Naast de adviesvragen vanuit regering en parlement, hebben wij ook ruimte voor een advies of verkenning uit eigen beweging. Het Werkprogramma wordt opgesteld op basis van gesprekken met de bewindslieden van OCW, de Tweede Kamer en een groot aantal betrokkenen in het onderwijsveld.

Denk mee

Graag bieden we iedereen de mogelijkheid mee te denken. Aan welke onderwerpen en vraagstukken in het onderwijs zou de Onderwijsraad in 2022 aandacht moeten besteden? Welke zaken kunnen wat u betreft niet ontbreken in ons Werkprogramma 2022? Uw suggesties voeden niet alleen de inhoud van het Werkprogramma 2022 en onze werkprogramma’s in de jaren erna, maar geven de raad ook een belangrijke inkijk in wat het onderwijsveld belangrijke vragen en onderwerpen vindt.

Wij zien uw bijdrage dan ook graag tegemoet! U kunt uw reactie sturen naar [email protected] onder vermelding van: idee werkprogramma 2022. Reageren is mogelijk tot 8 april.