‘Leren voor het examen’ is er niet alleen voor de leerling. Docenten vinden er namelijk alle relevante informatie per vak, domein en subdomein, aangevuld met video’s en oefenexamens. De materialen zijn vrij toegankelijk en te gebruiken als lesvoorbereiding

Hulp bij het voorbereiden van lessen

Op Leren voor het examen staat per leerniveau, per vak informatie aangeboden die aansluit bij de onderwerpen die worden behandeld in de eindexamens. Juist voor docenten kan deze informatie helpen bij het voorbereiden en samenstellen van lessen. Kies eerst het leerniveau en vervolgens het vak. U krijgt dan automatisch alle beschikbare informatie en links te zien:

  • Verkorte syllabi, met vereenvoudigde begrippen- en onderwerpenlijst
  • Uitlegvideo’s van bekende YouTube-docenten
  • UItlegvideo’s over moeilijke examenvragen
  • Oude examens om te oefenen
  • Toegang tot examenstof
  • ExamenBoosters voor de laatste voorbereidingen

Leerlingen wijzen op Leren voor het examen

Uit voorgaande jaren weten we dat leerlingen enorm geholpen waren met Leren voor het examen. Alleen wisten nog niet alle leerlingen de website al goed te vinden. Om ervoor te zorgen dat het platform bekend is bij alle leerlingen die deze ondersteuning kunnen gebruiken, vragen we scholen en docenten om hun leerlingen op de website ‘Leren voor het examen’ te wijzen.

De website wordt ondersteund door VVVO, FvOv, het LAKS, CvTE het ministerie van OCW en Cito.