In het vo besteden we veel aandacht aan schriftelijke vaardigheden van leerlingen, omdat die van belang zijn voor de schoolse prestaties. Wat we daarbij soms vergeten is dat mondelinge taal de basis vormt voor de vaardigheden op alle taaldomeinen, inclusief lezen en schrijven. Onderwijs in mondelinge vaardigheden is daarom ook in het vo van belang, en dat geldt niet alleen voor de lessen Nederlands.

Doelgerichte instructie en oefening

Vaak wordt gedacht dat mondelinge vaardigheden, dat wil zeggen het begrijpend luisteren, het spreken en het voeren van een gesprek, zich vanzelf ontwikkelen omdat leerlingen daarmee continu oefenen, binnen en buiten de school. Dat is deels inderdaad het geval, maar voor verschillende onderdelen van mondelinge taal is expliciete instructie...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.