Het onderwijs is aan het vernieuwen. Centraal daarin staat de toenemende aandacht voor maatwerk, voor wat individuele leerlingen nodig hebben. Dat brengt veranderingen met zich mee: docenten gaan op een andere manier lesgeven, waardoor leerlingen op een andere manier gaan leren. Die omslag heeft ook invloed op de totale schoolorganisatie en dat roept de vraag op: wat is in al deze veranderingen de rol van de schoolleider?

Schoolleiders voor de Toekomst is een groep schoolleiders die gezamenlijk wil nadenken over vernieuwingen in het onderwijs en wat dat vraagt van hen, als schoolleiders. Hoe geef je richting aan verandering? Hoe houd je de koers vast? En hoe betrek je leerlingen bij dat proces?

De vernieuwingen die de Schoolleiders voor de Toekomst voor ogen hebben, liggen niet vast. Er is geen blauwdruk! Scholen bepalen zelf waar ze mee aan de slag willen. Er is wel een richting die de groep voor ogen heeft. Die bestaat uit twee pijlers:

Hoe bewegen we van het organiseren van doceren naar het faciliteren van leren?

Hoe maken we van onze scholen oefenplaatsen, zodat kinderen richting kunnen geven aan hun eigen toekomst?

Bij het vormgeven van die pijlers beschouwen de Schoolleiders voor de Toe-
komst leerlingen expliciet als gesprekspartner. Wat willen leerlingen? Hoe zien zij het onderwijs van de toekomst? Wat hebben zij nodig om goed te kunnen leren?

In een manifest hebben de Schoolleiders voor de Toekomst vastgelegd wat ze ambiëren.

Schoolleiders voor de Toekomst willen:

✓ leerlingen actief ondersteunen bij het vormgeven van hun leerdoelen en ambities en faciliteren wat zij daarbij nodig hebben;

✓ betekenisvol onderwijs organiseren, met formeel en informeel leren;

✓ de maatschappij in de school halen en het leren van de leerling in de maatschappij organiseren;

✓ begrenzingen wegnemen als dit noodzakelijk is (tussen vakken, klassen, jaarlagen, opleidingen en tussen de school en de samenleving);

✓ ontwikkelen vanuit een ambitie die past bij de school;

✓ openstaan voor verschillende visies, ambities en onderwijsconcepten van scholen;

✓ proactief voorbeelden en ervaringen delen;

✓ de kans én de verantwoordelijkheid nemen om het onderwijs te blijven afstemmen op de maatschappij;

✓ samenwerken met collega’s en scholen in de regio;

✓ actief het maatschappelijk debat voeren over onderwijs;

✓ collega-schoolleiders helpen en ondersteunen bij vragen en dilemma’s in hun eigen scholen;

✓ verandering omarmen als constante.