Eva-Anne Le Coultre kreeg, mede dankzij subsidie, de gelegenheid om het project Filosofie op het vmbo Groningen te starten. Zelf is ze van oorsprong als vakdidacticus bezig met het opleiden van eerstegraads docenten voor het havo/vwo, daarom wilde ze graag een uitstapje maken naar het vmbo. “Ik wist dat er op het vmbo nog veel winst te behalen is, omdat hier nog niet veel met filosofie wordt gedaan. Het vmbo kan wat dat betreft leren van havo/vwo. Je ziet zelfs dat bij Nederlands in het vmbo argumentatievaardigheid helemaal geen doel is. Kinderen én volwassene hebben er baat bij om na te denken over existentiële vraagstukken en dit vervolgens ook zelf kunnen onderbouwen. Elk mens zit met filosofische...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.