‘Tussen deelname en distantie’ was de titel van de oratie waarmee Leon (Lon) van Gelder zijn periode als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen inluidde, een ambt dat hij van 1964 tot 1981 zou vervullen. Het was een raak gekozen titel. Het begrip ‘deelname’ verwees naar zijn opvatting dat onderwijskundig onderzoek moest vertrekken vanuit een direct contact met de onderwijspraktijk, omdat dáár zich de problemen voordoen waarmee onderwijswetenschappers aan de slag moesten. De voor de wetenschap noodzakelijke distantie zocht hij in theoretische bezinning, voortbouwend op het gedachtegoed van zijn leermeesters Ph. A. Kohnstamm en M.J. Langeveld. Maar vanuit de uitgangspunten deelname en distantie stelde...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.