We gebruiken de term ‘barmhartigheid’ eigenlijk zelden meer in het dagelijkse taalgebruik. Wat verstaan jullie onder barmhartigheid?


Dromen en plannen die te maken hebben met de wereld een beetje beter maken, de schoolomgeving leefbaarder maken. Dit gaat over barmhartigheid. Er is iets of iemand in de wereld om je heen, waardoor jij geraakt wordt en wat maakt dat jij in beweging komt, dat jij er ergens voor wilt inzetten. Dat kan groot zijn, bv je inzetten voor het klimaat, maar ook kleiner, bv vrienden worden met iemand die gepest wordt. Jongeren voelen zich betrokken bij wat er in de wereld gaande is en willen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Wij willen hen een podium geven om hun dromen en plannen met ons te delen.”

Mieke Sachs

Wat is het belang van barmhartigheid in een samenleving?

Barmhartigheid maakt dat dingen soepeler lopen, dat dagen lichter lijken en dat je bezig bent met dingen die jij van waarde vindt. Het zorgt dat mensen zich gehoord en gezien voelen en dat is superbelangrijk en hoopvol. De bekende Britse auteur Karen Armstrong schreef ooit: ‘Compassion is not an option, it is the urge to survive’. Daar kunnen we ons in herkennen. Er zijn veel crises waar we mee te maken in deze tijd. Om nieuwe wegen te vinden om tot een duurzame en humane samenleving te komen, met respect voor de aarde, is barmhartigheid of compassie de basis voor ons voortbestaan.”

Ervaren jullie onze samenleving als barmhartig?

Afbeelding met persoon, tafel, zitten, binnen    Automatisch gegenereerde beschrijving

“Er zijn ontwikkelingen gaande: denk aan de programma’s om te werken aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt. Denk aan de beweging Stop Ecocide om ecosystemen te beschermen tegen verdere destructie. Daarin kunnen we de barmhartigheid terugvinden. Ook in het gewone leven vind je voorbeelden: afgelopen voorjaar is mijn moeder van 80 van haar fiets afgewaaid de slootkant in. Ze was erg bang en was niet in staat weer op te stappen. Er reden meerdere auto’s voorbij. Tot er opeens een auto stopte, en een meneer uitstapte. Hij sprak geen Nederlands, maar zij wist hem duidelijk te maken wat er was gebeurd. Hij heeft de fiets achterin zijn auto gedaan en heeft haar thuisgebracht. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Belangrijk is vooral dat we ons er bewust van zijn.”

Gerthe Lamers

Waarom hebben jullie deze prijs in het leven geroepen?
Deze prijs hebben we in 2011 in het leven geroepen, nadat Karen Armstrong in 2009 het Handvest voor Compassie had ontwikkeld. Dit handvest heeft ons geïnspireerd om projecten die bijdragen aan meer compassie of barmhartigheid in de schijnwerpers te zetten. Dit doen wij door ieder jaar een Compassieprijs uit te reiken. De projecten die genomineerd worden wordt gekeken of ze inspirerend en navolgbaar zijn voor anderen. Want ‘’ goed voorbeeld doet goed volgen’. En ook: ‘wat je aandacht geeft zal groeien’. Op de site www.barmhartigheid.nl kun je de tekst van het handvest nalezen.”

Wat verwacht je als je dit thema aansnijdt bij jongeren?

“Jonge mensen dromen over de toekomst en maken zich ook zorgen over de toekomst. Zij willen graag een stem hebben in hoe de toekomst eruitziet. Wij hopen dat de uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan over een mooiere en betere wereld, of een fijner schoolklimaat, aanzet tot het aanspreken van hun creativiteit om tot mooie projecten te komen. Samen nadenken en mooie plannen vormgeven schept ook onderlinge verbondenheid die weer bijdraagt aan het welzijn van de leerlingen en hun directe omgeving (school, vrienden, familie).”

Wat hoop je?

“We hopen dat het meedoen met de Compassieprijs 2023 leerlingen en leraren zal inspireren. Dat barmhartigheid als kwaliteit steeds beter herkend en gebruikt zal worden bij alle keuzes die gemaakt moeten worden. Dat scholen ‘barmhartigheid’ of ‘compassie’ ook als kernwaarde zullen gaan hanteren in hun onderwijsplannen. Jonge mensen hebben de toekomst. Wat zou het mooi zijn als we hen met een goed kompas voor ‘barmhartigheid’ kunnen toerusten voor hun toekomst en zij op hun beurt ons kunnen inspireren met hun ideeën en enthousiasme.”

Kijk ook op: https://www.barmhartigheid.nl/compassieprijs-2023-een-wedstrijd-voor-scholieren/

Compassieprijs 2023

In 2023 is de Compassieprijs speciaal bedoeld voor middelbare scholieren. Wat betekent compassie voor hen? Hoe zouden zij hieraan uitdrukking willen geven door middel van een werkstuk of project? Zo’n project of werkstuk mag de vorm hebben van een video, podcast, een poster, een lied of verhaal. Als je idee maar levensecht is. Natuurlijk willen we wel weten:

-    wat jou of jullie idee met compassie te maken heeft,

-    waarom dit idee kan bijdragen aan een betere wereld,

-    waarom dit idee kan bijdragen aan een betere schoolomgeving,

-    hoe het idee gerealiseerd is of kan worden,

-    in hoeverre je idee door anderen uitgevoerd is of kan worden.

Inzendingen van jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen meedingen naar de Compassieprijs. Per school kunnen er maximaal drie werkstukken ingezonden worden. Een geschreven werkstuk mag uit 1 tot 4 A-4’tjes bestaan. Video’s of podcasts hebben een lengte van minimaal 1, en maximaal 8 minuten.

Er is een bedrag van 1000 euro beschikbaar voor het winnende project. Dit bedrag kan, indien gewenst, ook ingezet worden ter ondersteuning van de realisatie van het project.  

Meedoen? 

Deelname is alleen mogelijk namens de school en inzendingen kunnen alleen worden ingestuurd via een betrokken docent naar [email protected]. o.v.v.: Compassieprijs 2023 – titel inzending – naam van de school -naam van de betrokken docent – naam of namen van de bedenkers van het plan (scholieren) – leeftijden van de inzenders – contactgegevens / e-mailadres van de docent. De werkstukken kunnen worden ingeleverd tussen 18 januari en 1 maart 2023. Op vrijdag 14 april zal de Compassieprijs 2023 worden uitgereikt, op het Hermann Wesselink College in Amstelveen.

 

Meer weten? Kijk op: https://www.barmhartigheid.nl/compassieprijs-2023-een-wedstrijd-voor-scholieren/

Wil je de winnaar uit 2019 zien? Kijk op: https://www.handvestvoorcompassie.nl/compassieprijs/winnaar-compassieprijs-2019-noortje-beukeboom-aan-woord/