Wat later in de tijd zien we dat de visie voor de digitale infrastructuur in 2025 is dat de samenstelling en het gebruik van de mix van leermiddelen zo eenvoudig mogelijk moet worden gemaakt, uitgaande van de persoonlijke digitale leer- en werkomgeving van zowel studenten als docenten. Vanuit dat platform moeten de leermiddelen gemakkelijk te vinden en te gebruiken zijn via een single sign-on. In dit nieuwe onderwijslandschap dat met technologie wordt vormgegeven en geïntegreerd en dat ergens in 2025 zal ontstaan, zullen docenten niet alleen samen met collega's leermateriaal ontwikkelen (co-creatie), maar ook digitale content delen (OER) en hergebruiken. Omdat studenten daarnaast steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk willen studeren, is het voor hen van groot belang om gebruik te kunnen maken van digitale leermaterialen.

Een belangrijk hulpmiddel om deze digitale transformatie in goede banen te leiden, zijn digitale mindmapping tools. Mindmaps zijn grafische weergaven van informatie. MindMeister is zo'n digitaal mindmapping hulpmiddel. In tegenstelling tot traditionele, lineaire notities die gemaakt worden in een tekstdocument of op papier, kunnen met MindMeister gedachten, ideeën en trefwoorden vastgelegd worden op een digitaal blanco canvas dat ervoor zorgt dat onderwijsinstellingen efficiënter kunnen samenwerken en informatie kunnen delen.

Hulp in digitaliseringsreis

Zo helpt een digitale mindmapping tool bij het interactief voorbereiden en ontwikkelen van leer- en lesmateriaal. Lopende projecten kunnen daarna ook gemakkelijk gedeeld worden met een 'share link' of e-mailuitnodiging door leerlingen, leerkrachten en docenten. Omdat MindMeister een web-based oplossing is, is de gecreëerde digitale inhoud ook toegankelijk via elk mobiel device, waardoor er altijd en overal ingelogd kan worden. MindMeister geeft studenten, docenten en leerkrachten een verhoogd leerrendement en de mogelijkheid om anders te denken en informatie efficiënter te structureren.

Naast de hierboven genoemde voordelen, helpt mindmapping met:

  • Bevorderen van creativiteit
    • Het ontwikkelen van mindmaps stimuleert hersenen en bevordert een creatieve ideeënstroom die met een ongelooflijke snelheid overgebracht kunnen worden
  • Bevorderen van samenwerking
  • Verbeteren van geheugen en hulp bij beter onthouden
    • Mindmaps geven een visuele weergave van informatie. Doordat ze verschillende krachtige mentale triggers bevatten zoals beelden, kleuren, vormen en verbindingen, helpen mindmaps om grote hoeveelheden informatie te verwerken en te onthouden. Studies hebben aangetoond dat mindmappen het geheugen kan verbeteren met 10-15%, anderen gaan zelfs nog verder en schatten verbeteringen in tot 32%. Interessant is dat studenten met leermoeilijkheden zoals dyslexie of hoog-functionerend autisme hebben gemeld dat zij mindmappen van onschatbare waarde vinden als studiehulp.

Dieper begrip

Of het nu om persoonlijk of afstandsonderwijs gaat, MindMeister voorziet in een manier om contact te maken met studenten, asynchroon aan projecten te werken en een dieper begrip van behandelde onderwerpen te ontwikkelen. Met andere woorden leermiddelen kunnen eindeloos gedeeld en eindeloos hergebruikt worden. Immers, mindmaps kunnen gedeeld worden met een klas of collega's (zij kunnen ze gebruiken en bewerken) en ze kunnen gedeeld worden met iedereen die een link heeft om de mindmap te bekijken of te bewerken. Zo kunnen anderen ideeën en informatie hergebruiken en verder ontwikkelen.

Veiligheid

En niet onbelangrijk: MindMeister gaat niet voorbij aan strenge veiligheidseisen; het voldoet aan de AVG en wordt het achterliggende platform gehost in de EU.