De samenleving heeft de opdracht om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking kunnen meedoen. Inclusie is niet alleen vastgelegd in de Wet gelijke behandeling, het heeft ook een plaats in het VN-verdrag dat Nederland in 2016 ratificeerde. Inclusief onderwijs wil zeggen dat er in het reguliere onderwijs óók een plek is voor leerlingen met een beperking. Zij moeten worden ondersteund en toegerust om thuisnabij en samen met leerlingen zonder beperking naar school te gaan.

300.000 jongeren met beperking

Over de vraag hoe het onderwijs op langere termijn steeds inclusiever kan worden voor leerlingen en studenten met een beperking, bracht de Onderwijsraad vorig jaar het...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.