Het woord is aan jullie… is anno 2023 een tijdsdocument, uitgebracht in een periode dat de democratiseringsbeweging van de jaren zestig de samenleving opschudde. Bilse beschouwt de spreekbeurt als een voorbereidend onderdeel van het debat: ‘twee partijen die een verschillend standpunt innemen’. Zaken als ‘redeneerkracht’ en ‘overredingskunst’ passeren de revue: ‘Je moet van je mening overtuigd zijn en je moet er met je hele persoonlijkheid achter staan.’

In een periode dat generaties flink met elkaar botsten over politiek, religie, maar ook over haardracht en muziekkeuze, adviseerde Bilse, zelf docent geschiedenis, zijn jonge lezers om goed naar elkaar te luisteren en vooral niet langs heen elkaar te praten. Wees niet sarcastisch, spreek op waardige toon en antwoord niet...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.