Het profiel Cultuur & Maatschappij staat al jarenlang te boek als ‘pretpakket’. Dat doet vakken zoals geschiedenis geen recht, is het pleidooi van historicus en lerarenopleider Tim Huijgen. Hij haalt daarbij filosofe Martha Nussbaum aan: “The humanities teach us critical thinking, how to analyze arguments, and how to imagine life from the point of view of someone unlike yourself”.

In een bijdrage aan een discussiedossier legt hij een ogenschijnlijke tegenstelling op tafel. Er is groeiende interesse in de samenleving voor geschiedenis, in ieder geval voor de geschiedenis van ons eigen land. Maar, zo zegt hij, toch blijkt uit onderzoek dat leerlingen het schoolvak geschiedenis vaak niet relevant vinden. Wat kunnen we hier aan doen? Hij draagt vijf nieuwe ideeën aan.

1. Ontwerp lessen vanuit vaardigheden en actuele vragen, en niet primair vanuit kennisdoelen. Dat kan aan de hand van bestaansverhelderende vragen, of via het werken ‘essential questions’.

2. Stel hogere eisen bij het vwo, want het wetenschappelijk denken en handelen kan omhoog binnen het vwo. Laat leerlingen bijvoorbeeld nadenken over historische significantie, besteed veel aandacht aan het historiografisch debat bij het behandelen van historische gebeurtenissen en aan geschiedtheoretisch denken.

3. Zorg voor inclusieve geschiedenis want steeds meer leerlingen in het Nederlandse onderwijs hebben een migratieachtergrond. Het schoolvak wordt nog te veel gekenmerkt als ‘eurocentrisch’.

4. Geef leerlingen inspraak als het gaat om onderwerpen. Uit een experiment bleek dat leerlingen komen met onderwerpen die niet in het standaard curriculum zaten, zoals Rosa Parks en 9/11. Zeker in het vwo is er genoeg ruimte om leerlingen meer autonomie te geven bij de keuze van onderwerpen.

5. Ga van thinking about history naar thinking with history. Leerlingen vinden het interessant om te kijken naar epidemieën in het verleden en deze te vergelijken met de coronacrisis. Toegepaste geschiedenis kan helpen het schoolvak relevanter te maken en de leerling veerkrachtiger.

<afsluitend kader>

Dr. Tim Huijgen is universitair docent en lerarenopleider bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is portefeuillehouder Onderwijs bij het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.

Lees hier de hele bijdrage: https://research.rug.nl/en/publications/relevant-geschiedenisonderwijs-voor-alle-leerlingen