Judith Kivits is beleidsmedewerker binnen het domein Educatie bij Fontys Hogescholen en projectleider Ontwikkeling universele leeruitkomsten educatie. “Het kon beter”, legt ze uit. “Ons werkveld is voortdurend sterk in beweging, onderwijsinnovaties vragen om anders opgeleide leraren. Denk maar aan de ontwikkeling van 10-14-onderwijs (tienerschool), vergaande vormen van maatwerk in het po en vo, sterk beroepsonderwijs in voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en mbo, en integrale kindcentra. Binnen de bestaande smalle croho-opleidingen kunnen wij hier vaak onvoldoende invulling aan geven zonder de complexiteit en bijbehorende kosten nog verder te vergroten. Verder spelen zaken mee als het lerarentekort, de roep om meer carrièreperspectief, de wens om de uitval in onze opleidingen terug te dringen, en ook de wens om de...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.