Het gelijke idee van ‘goed’ burgerschap

Educaties als duurzame ontwikkeling en burgerschap zijn ideologisch. Ze gaan altijd uit van een bepaalde visie op welke kennis, vaardigheden en attituden een burger moet bezitten en op welke manier hij moet participeren. Een manier om na te gaan hoe deze twee educaties zich tot elkaar verhouden is te analyseren welke verwachtingen er zijn t.o.v. van het gedrag dat de burger moet ver-tonen om aangemerkt te worden als ‘goede’ burger. In de gangbare ideeën over leren voor duurzame ontwikkeling en Burgerschapsvorming heerst hetzelfde beeld: ze pleiten voor een burger die actief participeert en solidair is. Ik noem dit de gangbare participatieve benadering. Laten we...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.