Belang van pedagogisch klimaat en werkvormen

Wetenschappelijke studies laten zien dat twee aspecten essentieel zijn voor effectief burgerschapsonderwijs. Het eerste is het creëren van een veilig en open klasklimaat, waarbij leerlingen zich veilig voelen om op de leraar en elkaar te reageren in de klas. Het tweede is het met regelmaat bespreken van maatschappelijke en politieke vraagstukken, waarbij verschillende werkvormen gebruikt worden, zoals klassikale uitleg, klassengesprekken, discussies en groepswerk.

Technische problemen

Voor we ingaan op deze aspecten is het relevant op te merken dat leraren ervoeren dat zijzelf en leerlingen beperkt vaardig zijn in gebruik van de technologie. Onderwijs via...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.