Grip op begrippen

In 2013 stelde Arie Wilschut in zijn lectorale rede dat het onderwijzen van maatschappijvakken voor een belangrijk deel neerkomt op het onderwijzen van een bepaalde taal: ‘Als taal samenhangt met de manier waarop wij de werkelijkheid om ons heen opvatten, heeft het er alle schijn van dat manieren van denken die bepaalde vakken beogen aan te leren ook het leren van bepaalde vormen van taal impliceren, of omgekeerd.’

Van pedagoog Graham Nuthall weten we dat leerders een concept minstens drie keer moeten toepassen voordat het beklijft. Idealiter gebeurt dat in verschillende contexten: liever een keer bij burgerschap, dan bij Nederlands en...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.