De rol van de regio

Vanwaar de behoefte van D&P-scholen aan lesmateriaal op maat? In de eerste plaats is hun onderwijs, net zoals op andere vmbo’s en mbo’s het geval is, noodzakelijkerwijs gericht op de regio: veruit de meeste leerlingen vestigen zich, na het behalen van hun mbo-diploma, in de eigen omgeving.

Het is dan ook essentieel om de onderwijsprogramma’s af te stemmen op de (toekomstige) behoefte van de regionale arbeidsmarkt: een economisch-maatschappelijke taak die een nauwe betrokkenheid van bedrijfsleven en instellingen bij het onderwijs veronderstelt. Waar deze betrokkenheid voorheen voornamelijk bestond uit het aanbieden van stageplaatsen en een enkel bedrijfsbezoek is de laatste jaren – deels door de tekorten op de arbeidsmarkt – het besef...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.