In onderwijs is het thema ‘diversiteit’ even belangrijk als ingewikkeld. Hoe leg je je leerlingen uit dat we allemaal verschillend zijn en tegelijk juist ook op elkaar lijken? Hoe kun je met zorg praten over een Nederlandse minderheidsgroep waartoe jijzelf niet behoort en misschien ook weinig van afweet?

Speciaal voor docenten geschiedenis, burgerschap en maatschappijleer ontwikkelde Patsboem! educatief een tweetal lesbrieven. Deze geven jou als docent handvatten voor het klassikaal behandelen van belangrijke vragen als ‘wat is Joods zijn?’ en ‘wat is antisemitisme?’ De lesbrieven zijn erg visueel en gaan gepaard met twee animatievideo’s.

Hoe ziet een Jood eruit? En wanneer is iets antisemitisme?

Een orthodoxe jood kun je nog wel herkennen, maar veel joden hebben niets met religie. Kun je die ook herkennen op straat? In deze les maken leerlingen kennis met de aspecten van de Joodse identiteit en leren ze dat Joden gewone Nederlanders en wereldburgers zijn.

Bekijk onderstaande video om een idee te krijgen van de les!

https://www.youtube.com/watch?v=oxfxsv9Yrqw

Antisemitisme is een vorm van racisme, maar hoe kun je het herkennen en bespreekbaar maken? Onderwijs is het belangrijkste wapen tegen antisemitische vooroordelen. Deze lesbrief helpt daarbij.

Naomi Mestrum is nauw betrokken bij dit project: “De lesbrieven worden al volop gebruikt en ze zijn een schot in de roos: docenten geven terug dat ze de lichtvoetige manier van visueel leren waarderen. Andere docenten raden de lesbrieven weer aan vanwege de unieke leermethode waar je laagdrempelig kennis mee kunt maken.”

Nieuwe leermethode

Het de kunst om wat er geleerd wordt in het klaslokaal ook daarbuiten toe te passen. De wetenschappelijke methode die bij deze lesbrieven wordt gehanteerd heft de muren van het lokaal op en zorgt dat de lesstof op een actieve manier wordt verwerkt. Beide lesbrieven maken namelijk gebruik van het ‘Visible Thinking-principe’. De kern hiervan is dat het denken zichtbaar wordt: de leerling maakt kennis met de eigen denkroutines.

Deze leermethode kun je toepassen in nagenoeg iedere context. De ontwerpers van deze lesbrieven vonden het deze keer bij uitstek interessant omdat het hier ook gaat over voorkennis, vooroordelen, stereotyperingen en een vorm van racisme. Naomi Mestrum: “Door veel beeld te gebruiken, gaat het thema van de lesbrief echt leven voor de leerlingen. Voor ons is het vooral belangrijk dat nieuwe toegepaste kennis ervoor zorgt dat vooroordelen tegenover Joodse Nederlanders afnemen.”

Beide lesbrieven nu gratis beschikbaar

De lessen zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken en duren ongeveer 45-50 minuten per les. Beide lessen zijn gratis te downloaden. Iedere les bestaat uit een docentenhandleiding, werkbladen, een korte uitleganimatie op YouTube en een PowerPoint presentatie.

Benieuwd geworden? Op de onderstaande links is al het materiaal te vinden.

Klik hier voor de les over Joods zijn : (Les 1: https://www.cidi.nl/educatie/wat-is-joods-zijn/)

Klik hier voor de les over antisemitisme (Les 2: https://www.cidi.nl/educatie/wat-is-antisemitisme/)