Binnen deze ontwikkelingen ziet IVIO@School kansen voor scholen, wanneer ze bereid zijn te denken buiten de gebaande paden.

VSO-scholen

Sinds de oprichting van IVIO@School zijn wij actief als partner voor scholen in het VSO. We zijn met veel VSO-scholen een mooie samenwerking aangegaan om hen te voorzien in VMBO-TL, Havo en VWO onderwijs. Met ons concept voor afstandsonderwijs lukt het VSO-scholen hun leerlingen deze onderwijsniveaus aan te bieden, zonder dat ze zelf vakdocenten in dienst hoeven te nemen. De vakinhoudelijke begeleiding komt van onze vakdocenten op afstand. Het onderwijs van IVIO@School is uniek, omdat het drie belangrijke kenmerken heeft. Het is onafhankelijk van tijd, plaats en tempo. Hiermee wordt het toepasbaar in veel uiteenlopende situatie.

Thuiszitters

Het concept voor afstandsonderwijs wordt sinds de invoering van Passend Onderwijs ook binnen het reguliere VO ingezet om “de thuiszitters” van onderwijs de voorzien. Hiermee creëren scholen een middel om deze leerlingen betrokken te houden bij de school met het uiteindelijke doel dat de leerlingen weer (deels) terugkeren naar school.

Trajectklassen

Met de beweging richting inclusiever onderwijs wordt IVIO@School steeds meer benaderd door scholen uit het reguliere VO om mee te denken in oplossingen juist binnen de schoolmuren. Het gaat dan om zogenoemde “trajectklassen”, waarbij leerlingen in een speciale klas onderwijs volgen op de manier die bij hen past. Hierin zien wij ook prachtige combinatievormen ontstaan, waarbij leerlingen deels in hun eigen klas de lessen volgen, maar wanneer dit voor een aantal vakken niet lukt, gebruik kunnen maken van onze maatwerkoplossingen. Het grote voordeel is dat de leerlingen betrokken blijven bij hun eigen klas en hun sociale netwerk op school, maar dat ze toch het maatwerk en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Deze beweging juichen wij van harte toe, omdat ook wij vinden dat leren “gewoon” moet zijn op de momenten dat het kan en alleen “speciaal” moet zijn wanneer dat nodig is.

Personeelstekorten

In deze tijden met personeelstekorten worden we benaderd door scholen wanneer zij geen docent beschikbaar hebben voor een specifiek vak. Met de afstandsdocenten van IVIO@School kunnen de lessen dan toch doorgaan. Door een heldere lesinstructie en ondersteuning van de vakdocent op afstand kan het onderwijs in de klas gevolgd worden met begeleiding van een mentor of klassenbegeleider.

Samengevat kan IVIO ondersteuning bieden aan:

  • Leerlingen die behoefte hebben aan een individueel lesprogramma, dat flexibel is in tempo, plaats en niveau;
  • Scholen die hun onderwijsaanbod willen verbreden van vmbo-tl tot en met gymnasium;
  • Scholen die tijdelijk geen vakdocent beschikbaar hebben voor één of meerdere vakken.

Benieuwd hoe IVIO@School uw school kan helpen met passend onderwijs voor elke leerling? Kijk op

[email protected]

en neem contact op met een van onze onderwijsadviseurs.