Alle leerlingen hebben baat bij taalbewust onderwijs

School vraagt om taal. In iedere onderwijssituatie gebruiken leraar en leerlingen de taalvaardigheden luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Hoe kunnen we leerlingen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun functionele taalvaardigheid bij de verschillende vakken in hun opleiding zodat zij meer leersucces gaan ervaren?

Delen: