Apr17 gastcolumn anne bergsma portret anne

Anne Bergsma

Anne Bergsma is inspecteur voortgezet onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. Na een paar jaar als Opleidingsadviseur bij de contractstichting van een ROC te hebben gewerkt, maakte Anne Bergsma in 2003 zijn entree bij de Inspectie van het Onderwijs. Aanvankelijk was hij daar Inspecteur basisonderwijs. Vanaf 2006 is hij toezichthouder in het voortgezet onderwijs, met als specialisme het toezicht op onvoldoende en zeer zwakke afdelingen in het VO. Sinds enige tijd is hij geïnteresseerd in het thema innovatief en eigentijds onderwijs. In dat kader richtte hij onlangs met een drietal collega’s de werkgroep Innovatief Onderwijs bij de inspectie op. Met het onderzoekende werk van deze werkgroep beoogt de Onderwijsinspectie als toezichthouder een goed antwoord te geven op de complexe toezichtvragen die eigentijds en vernieuwend onderwijs soms aan de inspecteurs stelt.