In vijf stappen je schooljaar plannen. Hoe werkt dat? Zou je kort iets kunnen vertellen over het basisidee?

“Jazeker, plannen gaat in de meeste gevallen over ‘het opgegeven huiswerk verdelen over de dagen die je hebt’, zonder te kijken naar de plancapaciteit van de leerling zelf. Daarom kijken we in de eerste drie stappen naar de concentratieboog van de leerling, diens tijdsbesteding per week en we houden bij hoe lang hij/zij over zijn verschillende schoolvakken doet. Dit zijn dan de ‘rekenvariabelen’, waarmee je vervolgens goed kunt uitrekenen hoeveel tijd je voor je huiswerk nodig hebt. Bij de vervolgstappen ga je dit vervolgens in je planagenda uitwerken.”

Enne… eh… doen leerlingen het ook echt?

“Als ze goed willen leren plannen (en ja, ‘willen’ kan een ding zijn), zullen ze het stappenplan een paar maanden vol moeten houden. Daarna zit het grotendeels in hun hoofd en zijn zij in staat om opgegeven huiswerk direct goed te verdelen over hun beschikbare dagen en tijd. Aanmoediging en ondersteuning van docenten, mentoren en thuis helpt natuurlijk enorm.”

Hoe belangrijk vind je het dat leerlingen planmatig leren werken?

“MEGA BELANGRIJK! Met name de uniformiteit van begeleiding hierin is cruciaal. Het gaat niet om het invullen van de agenda, maar om inzicht in jouw plancapaciteit en bewustwording van het nut van huiswerk. Daarom is plannen slechts één van de vaardigheden om tot effectief leren te komen. Daarbij is het belangrijk om niet altijd vanaf de toets terug te plannen. Door bij huiswerk ‘toetsklaar’ te zetten zorg je er juist voor dat alles wat in de les behandeld is, bij voorkeur dezelfde dag ook thuis wordt gemaakt en geleerd. Dat scheelt filevorming aan leerwerk vlak voor een toets. Hanteer je dit concept, dan plan je dus ook anders je huiswerk in. Snap je wat ik bedoel, dat het gaat over inzicht en bewustwording?”

Hebben leraren hier misschien ook iets te doen: afstemmen bijvoorbeeld?

“Ik zie leerlingen die op sommige dagen voor vijf vakken flink veel huiswerk hebben en op andere dagen nauwelijks iets. Na een dag school kan een leerling nog zo’n drie-vier leerblokken (concentratieblokken) huiswerk maken, dan is ie mentaal echt wel moe. Heb je een leerblok van 20 minuten, dan kun je dus feitelijk niet meer dan 1-1,5 uur per dag huiswerk maken…

Daarbij is het voor hen goed om na te denken over welk huiswerk je opgeeft. Leeswerk wordt niet gedaan, dus maak er wat mij betreft altijd leerwerk van.

Ik heb in de loop der jaren ervaren dat het niet alleen leerlingen ondersteunt en inzicht geeft, maar met name ook hun docenten, mentoren en begeleiders. School blijft een samenspel, dus ik focus nooit op alleen leerlingen of alleen docenten/mentoren. Uiteindelijk doen we het met elkaar, vandaar dat ik ook mijn aanbod zoveel mogelijk op alle betrokkenen afstem.”