Dit affiche uit 1943 symboliseert de meedogenloze strijd van de Duitse legers op verschillende fronten: een veelkoppig monster – jodendom, kapitalisme, bolsjewisme en plutocratie – bedreigde het nationaalsocialisme. De stoere Duitse soldaat, grimmig uitgebeeld in donkere kleuren, staat zijn mannetje, ondanks de verliezen in Rusland. Uiteindelijk, zo luidde de boodschap, zegeviert het Derde Rijk. Op de achtergrond, in het volle licht, marcheren de flinke knapen van de Hitlerjugend, de soldaten van de toekomst. De boodschap is duidelijk: zij zijn de stoere strijders van morgen, de hoop van nazi-Duitsland. In 1945, na de capitulatie, leerde de teleurgestelde schooljeugd dat Goebbels’ propagandamachine slechts leugens verspreidde.

Beeldanalyse

Omdat wij, volwassenen, door de poorten van Auschwitz naar de periode 1933-1945 kijken, zien we meteen de verborgen boodschappen op dit affiche. Maar zien leerlingen dit ook? Via social media worden zij dagelijks geconfronteerd met reclame en propaganda.

In het door het Onderwijsmuseum ontwikkelde lesprogramma Beeld en boodschap wordt uitgelegd hoe beelden mensen kunnen beïnvloeden. Wat is het verschil tussen propaganda en reclame? Hoe kan beeld je beïnvloedden? Hoe kan je beeld lezen?

https://www.onderwijsmuseum.nl/educatie/beeld-en-boodschap-4