Pubers die zich te buiten gaan aan drank en drugs. Bestond dit in het verleden ook? Meer dan een eeuw geleden berichtten pedagogen en onderwijsinspecteurs over alcoholmisbruik door scholieren. In de negentiende eeuw bestond de opvatting dat ruwheid en onwetendheid de oorzaken zouden zijn van het alles en iedereen ontwrichtende alcoholisme: problemen op de werkvloer, huiselijk geweld, een lege huishoudportemonnee en uiteindelijk fysieke aftakeling. Omstreeks 1900 veranderde dit beeld: drankmisbruik was vooral te wijten aan armoede, verwaarlozing en uitbuiting van de arbeidende klasse.

Leerkrachten als drankbestrijders?Het Paedagogisch woordenboek (1905) van C.F.A. Zernike adviseerde om leerlingen allereerst uit te leggen wat de ‘juiste inzichten omtrent de werking van den drank’ zijn; die waren – en zijn tot op...

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen op van12tot18.nl, inclusief persoonlijk profiel om artikelen makkelijk te selecteren, delen en bewaren.