Veel startende leraren en zij-instromers kennen de theorie van klassenmanagement, pedagogiek en didactiek wel of krijgen deze aangeboden via de opleiding die zij mogelijk nog volgen. Maar hoe deze theorie op praktische wijze ingezet kan worden in de klas, daar zijn veel startende leraren en zij-instromers vaak nog naar op zoek. De Lerarenwaaier geeft antwoord op vragen als:

  • Hoe krijg ik mijn klas stil?
  • Wanneer stuur ik iemand mijn lokaal uit (of nog beter: hoe voorkom ik dat dit nodig is?)?
  • Hoe bouw ik een les op?
  • Hoe ga ik om met ouders van leerlingen?
  • Hoe voer ik gesprekken met leerlingen?
  • Met welke werkvormen behaal ik het beoogde resultaat?
  • Hoe bewaak ik mijn grenzen?
  • Hoe zorg ik voor een veilig leerklimaat?

Iedere kaart kan een klein stapje van het grotere doel zijn. Niet alle kaarten hoeven bij te dragen aan het te behalen doel. Dat is voor iedereen anders. De kaarten van de Lerarenwaaier bevatten zodanig veel praktische tips dat het mogelijk is om een bepaalde vorm van maatwerk te creëren.

De kaarten zijn zo geschreven dat ze kunnen worden ingezet door coaches die werken met startende leraren of zij-instromers, maar ook kunnen worden ingezet door leraren om zelfstandig mee aan de slag te gaan. De tips kunnen worden ingezet in de verschillende sectoren van het onderwijs, door kleine aanpassingen te maken aan de doelgroep en/of leeftijd. De werkvormen zijn bijna allemaal uit te voeren met pen en papier. Maar voor wie behoefte heeft aan een uitdaging zijn tips op genomen voor wat meer uitdagender materiaal. Ook worden een aantal online tools beschreven, die gebruiksvriendelijk zijn en daardoor makkelijk in te zetten.

Zo werkt het:
Noteer welk doel jij wil bereiken. Bekijk de kaarten en bepaal welke onderdelen je al onder de knie hebt en waar verbeterpunten mogelijk zijn om jouw uiteindelijk doel te behalen. Kies vervolgens één kaart met één van deze verbeterpunten. Volg de tip op en geef jezelf de tijd om aan dit stapje te werken. Een verandering heeft tijd nodig om in te slijten en het zal ook niet altijd in één keer goed gaan. Pak de volgende kaart, met het volgende kleine stapje, als je dit stapje beheerst. Werk je samen met een coach, dan kun je de stapjes nog verder uitwerken en hierover in gesprek gaan. Zo haal je nog meer uit dit leerproces.

Voorbeeld:
Jouw doel is om jouw klassenmanagement te verbeteren. In de praktijk merk je dat het beginnen van een les moeizaam gaat, maar dat als leerlingen eenmaal werken je het wel onder controle hebt en houdt. Voor jou zijn de tips rondom het aan het werk houden van leerlingen dan niet direct relevant. De tips en werkvormen voor het stil krijgen van je klas, het stellen van grenzen en regels, routines inbouwen en het opstellen van een escalatieladder bij negatief gedrag zijn op jou wel van toepassing.

23 vtta8 tool Voorbeeldkaart 2 artikel

De Lerarenwaaier

De Lerarenwaaier is ontwikkeld en bedacht door Marjolein Mantelaers, zelf als zij-instromer begonnen in het onderwijs en nu werkzaam als docent en onderwijskundige. Daarnaast is zij bezig met een PhD-traject waarbij zij zich richt op zij-instromers in het onderwijs.

De Lerarenwaaier is verkrijgbaar via www.lerarenwaaier.nl