Ouders en LOB: dat gaat prima samen!

‘Op onze school voeren we loopbaangesprekken met leerlingen om ze te helpen bij het maken van keuzes. Sinds afgelopen schooljaar hebben we een nieuwe aanpak: we geven leerlingen een thuisopdracht mee, zodat ze met hun ouders in gesprek gaan. Later in het schooljaar presenteren de leerlingen op een ouderbijeenkomst hun LOB opdrachten aan kleine groepjes ouders. Dit werkt: de leerling krijgt de hoofdrol en ouders komen niet alleen luisteren, maar brengen ook wat: feedback, vragen aan leerlingen en hun eigen ervaringen.’

Delen: