Yolande Ulenaers

Yolande Ulenaers was bestuursvoorzitter van de Scholengroep Rijk van Nijmegen, en is nu bestuuursvoorzitter van het Koning Willem I College in Den Bosch.