Jun21 terpstra portret sam t

Sam Terpstra

Sam Terpstra (1953) was tot september 2017 bestuurder in het VO. Hij heeft van binnenuit de ontwikkeling van het professioneel bestuur en de ontwikkeling van het toezicht meegemaakt. Hij was jaren lid van het algemeen bestuur van de VO-raad en actief betrokken bij de oprichting van de VO-academie. Hij ontwikkelde de professionaliseringsthema’s voor bestuurders in het funderend onderwijs. Sinds 2017 begeleidt hij bestuurders, is toezichthouder in het PO,VO en MBO, is opleider en adviseur. [email protected]